Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 19:16 29/10/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 42 năm 2020, từ 12/10/2020 đến 18/10/2020 )

Học sinh nghỉ học học do ảnh hưởng lụt từ 12/10 đến 18/10.

Các tin khác