Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 18 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 08:48 16/10/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 9
( Tuần 42 năm 2019, từ 14/10/2019 đến 20/10/2019 )

KẾ HOẠCH TUẦN 9

- Thực hiện chương trình tuần 9

- Cập nhật thông tin kịp thời, chính xác.

- Tiếp tục công tác  bồi dưỡng HSG. HBTA.

- KTTD thầy Thuần: Sáng thứ 3, tiết 3, Chiều thứ 6, tiết 9 ( gv dự T. Toàn, T. Lâm)

- Nộp đề KTĐK lần 1, môn AV qua cô Phúc.

- Dạy thay cô Phúc

+ Sáng thứ 3, chiều thuws 3: Cô Hiền

+ Chiều thứ 4, sáng thứ 6: Thầy Sơn.

- Thứ năm( 10710)

+ 13h30 Sinh hoạt tổ: Thao giảng: Thầy Lâm.

+ Nộp hồ sơ cho CM kiểm tra.

+ Xây dựng kế hoạch BDTX năm học 2019-2020

- Tiếp tục duy trì TD giữa giờ.

Các tin khác