Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 21 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 21:39 15/10/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 42 năm 2018, từ 15/10/2018 đến 21/10/2018 )

            KẾ HOẠCH TUẦN 9

- Thực hiện chương trình tuần 9.

- Cập nhật thông tin kịp thời, đúng quy định.

- Tăng cường kiểm tra thường xuyên, sử dụng TBDH và ứng dụng CNTT trong giờ dạy.

- Thứ 5 (18/10)

+ Tiết 3,4: Dạy bù TKB thứ 5

+ 13h30: Sinh hoạt tổ chuyên môn

 Triển khai chuyên đề: Vẽ tranh về môi trường tương lai.

  Kiểm tra hồ sơ giáo viên định kỳ.

- Tổ chức múa hát sân trường, TD giữa giờ(T. Phúng)

Các tin khác