Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 17 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 21:39 15/10/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 42 năm 2018, từ 15/10/2018 đến 21/10/2018 )

            KẾ HOẠCH TUẦN 9

- Thực hiện chương trình tuần 9.

- Cập nhật thông tin kịp thời, đúng quy định.

- Tăng cường kiểm tra thường xuyên, sử dụng TBDH và ứng dụng CNTT trong giờ dạy.

- Thứ 5 (18/10)

+ Tiết 3,4: Dạy bù TKB thứ 5

+ 13h30: Sinh hoạt tổ chuyên môn

 Triển khai chuyên đề: Vẽ tranh về môi trường tương lai.

  Kiểm tra hồ sơ giáo viên định kỳ.

- Tổ chức múa hát sân trường, TD giữa giờ(T. Phúng)

Các tin khác