Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 24 tháng 05 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 21:39 15/10/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 42 năm 2018, từ 15/10/2018 đến 21/10/2018 )

            KẾ HOẠCH TUẦN 9

- Thực hiện chương trình tuần 9.

- Cập nhật thông tin kịp thời, đúng quy định.

- Tăng cường kiểm tra thường xuyên, sử dụng TBDH và ứng dụng CNTT trong giờ dạy.

- Thứ 5 (18/10)

+ Tiết 3,4: Dạy bù TKB thứ 5

+ 13h30: Sinh hoạt tổ chuyên môn

 Triển khai chuyên đề: Vẽ tranh về môi trường tương lai.

  Kiểm tra hồ sơ giáo viên định kỳ.

- Tổ chức múa hát sân trường, TD giữa giờ(T. Phúng)

Các tin khác