Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 25 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 11:00 17/10/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 42 năm 2017, từ 16/10/2017 đến 22/10/2017 )

 

             KẾ HOẠCH TUẦN 9

- Thực hiện chương trình 9.

- Cập nhật các thông tin kịp thời đúng quy định.

- Các môn chậm tiết có kế hoạch dạy bù kịp chương trình.

- 14h20 thứ 2 (16/10) GVCN + hs tham gia ngoại khóa về môi trường tại nhà Văn háo Xã.

- Thứ 5 ( 19/10) Sinh hoạt chuyên môn.

+ 13h30 Tập huấn ATGT.

+ 14h30 thao giảng: Thầy Phước Sơn.

- GV đăng kí đề tài đổi mới sáng tạo trong dạy học ( Hạn nộp 18/10).

- GV Anh Văn đốc thúc hs tham gia các vòng tự luyện IOE.

Các tin khác