Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 21:21 18/10/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 42 năm 2016, từ 17/10/2016 đến 23/10/2016 )

- Áp dụng TKB mới từ ngày 17/10/2016.

- Thực hiện chương trình tuần 9.

- Cập nhật LBG, TBDH kịp thời đúng qui định.

- Thứ 4(19/10) Dự giờ thăm lớp: Cô Hương, Tiết 8, lớp 8/1.

( Thành phần dự: BGH, Cô Phúc, cô Hiền).

- Thứ 5(20/10/2016) Sinh hoạt chuyên môn lúc 13h30.

+ Dự giờ: Cô Hiền.

+ Kiểm tra hồ sơ giáo viên.

- Thứ 6( 21/10/2016)

+ Giáo viên Tiếng Anh tham gia tập huấn tại PGD>

+ GV coi thi khảo sát lớp 6 theo phân công chuyên môn.

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh tham gia thi hùng biện Tiếng Anh, IOE.

Các tin khác