Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người ''

Ngày 19 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 10:25 06/10/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 41 năm 2020, từ 05/10/2020 đến 11/10/2020 )

        KẾ HOẠCH TUẦN 5

- Thực hiện chương trình tuần 5.

- Cập nhật LBG, TBDH kịp thời, chính xác, 

- Tiếp tục thực hiện dạy BD HSG . HBTA

- Dạy thay thầy Thuần ốm nằm viện: Thầy Toàn

14h00 thứ 3 (06/10) Họp Liên Tịch

- GV nộp tên đề tài "Cải tiến dạy học" SKKN năm học 2020 - 2021" 

-  13h30 thứ 5 ( 08/10) Hội nghị CBCC-VC

- Tiếp tục triển khai bài TD Covid cho học sinh ( T.Phúng, T. Toàn)

- Thứ 5,6,7 học  nghi học (từ ngày 08/ 10 đến 10/10 ) 

Các tin khác