Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''

Ngày 17 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 10:33 09/10/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 8
( Tuần 41 năm 2019, từ 07/10/2019 đến 13/10/2019 )

      KẾ HOẠCH TUẦN 8

- Thực hiện chương trình tuần 8

- Cập nhật thông tin kịp thời, chính xác.

- Tiếp tục công tác  bồi dưỡng HSG. HBTA.

- Nộp đề KTĐK lần 1, môn AV qua cô Phúc.

- Thứ năm( 10/10)

+ 9h00 Đại hội liên đội ( GVCN)

+ 13h30 Sinh hoạt tổ: Thao giảng: Cô Hiền.

- Dự giờ cô Phúc, sáng thứ 6, tiết 3, lớp 9/4. Giáo viên dự: Cô Hiền, T.Toàn( GV trống tiết tham gia dự)

- Tiếp tục duy trì TD giữa giờ.

Các tin khác