Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 19 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 21:33 15/10/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 41 năm 2018, từ 08/10/2018 đến 14/10/2018 )

                  KẾ HOẠCH TUẦN 8

-  Thực hiện chương trình tuần 8

- Cập nhật lịch báo giảng, điểm vào sổ và cổng TTĐT đúng quy định.

- Tiếp tục công tác BD HSG các khối.

- Tăng cường ứng dụng CNTT trong giờ dạy.

- Thứ 5 (11/10)

9h00. Sinh hoạt tổ chuyên môn

+ Thao giảng chuyên đề: T. Thuần

+Tập huấn kĩ thuật xây dựng đề kiểm tra.

14h30: Ngoại khóa An toàn giao thông.

Các tin khác