Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 16 tháng 07 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 13:19 10/10/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 41 năm 2017, từ 09/10/2017 đến 15/10/2017 )

 

                 KẾ HOẠCH TUẦN 8


- Thực hiện chương trình tuần 8.

- Cập nhật điểm, LBG kịp thời đúng quy định.

- Các môn chậm tiết có kế hoạch dạy bù kịp chương trình.

- Thứ 5(12/10/2017) 9h00 Sinh hoạt chuyên môn.

+ Thao giảng: Cô Hiền.

- Tiếp tục bồi dưỡng HSG các khối.

- Giáo viên Anh Văn tiếp tục đốc thúc học sinh tham gia các vòng tự luyện IOE.

Các tin khác