Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 09 tháng 04 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 13:19 10/10/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 41 năm 2017, từ 09/10/2017 đến 15/10/2017 )

 

                 KẾ HOẠCH TUẦN 8


- Thực hiện chương trình tuần 8.

- Cập nhật điểm, LBG kịp thời đúng quy định.

- Các môn chậm tiết có kế hoạch dạy bù kịp chương trình.

- Thứ 5(12/10/2017) 9h00 Sinh hoạt chuyên môn.

+ Thao giảng: Cô Hiền.

- Tiếp tục bồi dưỡng HSG các khối.

- Giáo viên Anh Văn tiếp tục đốc thúc học sinh tham gia các vòng tự luyện IOE.

Các tin khác