Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 13 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 19:30 11/10/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 41 năm 2016, từ 10/10/2016 đến 16/10/2016 )

- Thực hiện chương trình tuần 8.

- Cập nhật LBG kịp thời đúng quy định.

- Dự giờ: Thầy Khánh, Chiều thứ 4, tiết 9, lớp 8/4.

( gv dự Thầy Toàn, cô Phúc, gv trống tiết).

- Thứ 5 (13/10/2016) Sinh hoạt chuyên môn.

+ Tập huấn chuyên đề sinh hoạt chuyên môn lúc 7h30.

- Đổi TKB sáng thứ 5 sang buổi chiều.( tiết 6.7)

- Tiếp tục bồi dưỡng hs tham gia thi hùng biện tiếng anh, IOE.

- Thứ 6 (14/10/2016) Giáo viên tiếng anh tham gia tập huấn tại PGD huyện.

- GVCN tăng cường theo dõi những hs vắng, bỏ học dài ngày kịp thời có biện pháp xử lý.

Các tin khác