Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "

Ngày 24 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 19:30 11/10/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 41 năm 2016, từ 10/10/2016 đến 16/10/2016 )

- Thực hiện chương trình tuần 8.

- Cập nhật LBG kịp thời đúng quy định.

- Dự giờ: Thầy Khánh, Chiều thứ 4, tiết 9, lớp 8/4.

( gv dự Thầy Toàn, cô Phúc, gv trống tiết).

- Thứ 5 (13/10/2016) Sinh hoạt chuyên môn.

+ Tập huấn chuyên đề sinh hoạt chuyên môn lúc 7h30.

- Đổi TKB sáng thứ 5 sang buổi chiều.( tiết 6.7)

- Tiếp tục bồi dưỡng hs tham gia thi hùng biện tiếng anh, IOE.

- Thứ 6 (14/10/2016) Giáo viên tiếng anh tham gia tập huấn tại PGD huyện.

- GVCN tăng cường theo dõi những hs vắng, bỏ học dài ngày kịp thời có biện pháp xử lý.

Các tin khác