Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 25 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 07:55 03/10/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 7
( Tuần 40 năm 2019, từ 30/09/2019 đến 06/10/2019 )

         KẾ HOẠCH TUẦN 7

- Thực hiện chương trình tuần 7

- Cập nhật thông tin kịp thời, chính xác.

- Tiếp tục công tác  bồi dưỡng HSG. HBTA.

- Thứ năm( 03/10)

+ Buổi sáng Tiết 3,4 Học thời khóa biểu thứ 5. 

+ 13h30 Họp hội đồng

- Tiếp tục duy trì TD giữa giờ.

- GVCN cập nhật vắng tháng 9.

Các tin khác