Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 18 tháng 10 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 20:41 02/10/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 40 năm 2018, từ 01/10/2018 đến 07/10/2018 )

             KẾ HOẠCH TUẦN 7

- Thực hiện chương trình tuần 7.

- Cập nhật các thông tin kịp thời, đúng quy định.

- Áp dụng PCCM, TKB mới từ 01/10/2018

- Tiếp tục bồi dưỡng HSG các khối.

- Hoàn thành kế hoạch BDTX cá nhân năm học 2018- 2019( hạn nộp thứ 5)

- Thứ 5 (04/10)

+ 7h15 Họp hội đồng sư phạm.

+ Triển khai  tập huấn kĩ thuật xây dựng đề kiểm tra.

+ 14h30: Đại hội Liên đội

- Chủ nhật ngày (07/10/2018) tham gia điều tra phổ cập.

Các tin khác