Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 22 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 20:41 02/10/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 40 năm 2018, từ 01/10/2018 đến 07/10/2018 )

             KẾ HOẠCH TUẦN 7

- Thực hiện chương trình tuần 7.

- Cập nhật các thông tin kịp thời, đúng quy định.

- Áp dụng PCCM, TKB mới từ 01/10/2018

- Tiếp tục bồi dưỡng HSG các khối.

- Hoàn thành kế hoạch BDTX cá nhân năm học 2018- 2019( hạn nộp thứ 5)

- Thứ 5 (04/10)

+ 7h15 Họp hội đồng sư phạm.

+ Triển khai  tập huấn kĩ thuật xây dựng đề kiểm tra.

+ 14h30: Đại hội Liên đội

- Chủ nhật ngày (07/10/2018) tham gia điều tra phổ cập.

Các tin khác