Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 21 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 20:58 06/10/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 40 năm 2016, từ 03/10/2016 đến 09/10/2016 )

- Thực hiện chương trình tuần 7.

- Cập nhật LBG kịp thời đúng quy định.

- Sáng thứ 5( 06/10/2016)

 9h00 Họp hội đồng.

- 13h30 ngày 06/10/2016. Đại hội liên đội.

- Giáo viên AV hướng dẫn, nắm số lượng HS tham gia thi IOE.

- Giáo viên Cập nhật điểm, đánh vắng tháng 09 vào sổ điểm chính.

Các tin khác