Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 19:22 22/01/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 4 năm 2019, từ 21/01/2019 đến 27/01/2019 )

                KẾ HOẠCH TUẦN 23.

- Thực hiện chương trình tuần 3 HKII

- Cập nhật thông tin kịp thời, chính xác.

- 14h00 thứ 2( 21/01) Thầy Toàn Họp bốc thăm Vật tại nhà thi đấu huyện.

- T. Lâm tham gia coi thi HSG cấp huyện ngày 22,23/01

- Sáng thứ 4( 23/01) cô Phúc đưa hs tham gia thi HSG huyện.

- Thứ 5 (24/01)

+ 8h00: Họp liên tịch ( T. Toàn, cô Phúc)

+ 13h30: Sinh hoạt chuyên môn

Thao giảng : Thầy Khánh. Kiểm tra hồ sơ GV 

- Chủ nhật (27/01) thầy Toàn, Thuần đưa hs tham gia đá bóng Cụm tại THCS Đặng Dung.

Các tin khác