Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "

Ngày 02 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 10:36 23/01/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 4 năm 2018, từ 22/01/2018 đến 28/01/2018 )

                         KẾ HOẠCH TUẦN 23:

- Thực hiện chương trình tuần 21.

- Cập nhật thông tin kịp thời, đúng quy định.

- Quan tâm động viên hs tham gia thi HSG cấp huyện ngày 25/01.

- Tăng cường BD học sinh tham gi thi HBTA cấp Tỉnh ( Cô Phúc)

- Tiếp tục BD HSG K7.

- Thứ 5 (25/01)

+ 13h30 - Sơ kết Trường

+ Sinh hoạt tổ CM.

- Tiếp tục tự học các nội dung BDTX theo kế hoạch.

- Tiếp tục tuyển chon và tập luyện các nội dung tham gia HKPĐ cấp huyện.( Thuần, Toàn, Phúng)

Các tin khác