Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 15 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 10:36 23/01/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 4 năm 2018, từ 22/01/2018 đến 28/01/2018 )

                         KẾ HOẠCH TUẦN 23:

- Thực hiện chương trình tuần 21.

- Cập nhật thông tin kịp thời, đúng quy định.

- Quan tâm động viên hs tham gia thi HSG cấp huyện ngày 25/01.

- Tăng cường BD học sinh tham gi thi HBTA cấp Tỉnh ( Cô Phúc)

- Tiếp tục BD HSG K7.

- Thứ 5 (25/01)

+ 13h30 - Sơ kết Trường

+ Sinh hoạt tổ CM.

- Tiếp tục tự học các nội dung BDTX theo kế hoạch.

- Tiếp tục tuyển chon và tập luyện các nội dung tham gia HKPĐ cấp huyện.( Thuần, Toàn, Phúng)

Các tin khác