Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 17 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 12:20 01/02/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 4 năm 2017, từ 23/01/2017 đến 29/01/2017 )

              KẾ HOẠCH TUẦN 23

- Thực hiện chương trình tuần 3 HKII.

- GVCN tăng cường kiểm tra số lượng lớp mình để hạn chế hs bỏ học.

- Thứ 3 (24/01/2017) 

+ 7h30 Sơ kết HKI.

- GV trực tết theo phân công.

- Thầy Toàn, Thuần tập luyện hs tham gia hội vật Làng Thủ lễ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác