Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 12:20 01/02/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 4 năm 2017, từ 23/01/2017 đến 29/01/2017 )

              KẾ HOẠCH TUẦN 23

- Thực hiện chương trình tuần 3 HKII.

- GVCN tăng cường kiểm tra số lượng lớp mình để hạn chế hs bỏ học.

- Thứ 3 (24/01/2017) 

+ 7h30 Sơ kết HKI.

- GV trực tết theo phân công.

- Thầy Toàn, Thuần tập luyện hs tham gia hội vật Làng Thủ lễ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác