Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 13 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 19:28 28/09/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 39 năm 2020, từ 21/09/2020 đến 27/09/2020 )

  KẾ HOẠCH TUẤN 3.

- Thực hiện chương trình tuần tuần 3.

-  Cập nhật thông tin kịp thời, chính xác.

- Dạy thay thầy Sơn:

+ Chiều thứ 3: Cô Phúc.

+ Sáng thứ 5: T. Khánh.

+ Chiều thứ 4,7; Cô Hiền.

- Sáng thứ 4(23/9): Tiết MT học môn CN.

- Ngày thứ 6 ( 25/9):  Học TKB ngày thứ 2, bắt đầu vào tiết 1.

+ Tiết CN học môn MT.

+ Thầy khanh, T.Phúng tham gia hiến máu nhân đạo.

- Dạy thay thầy Khánh

+ Ngày thứ 6: T. Toàn

+ Sáng thứ 7: T. Thuần

- Triển khai công tác BD HSG khối 8,9.

-  Điều chỉnh PPCT bộ môn theo thông tư 26/BGD - ĐT.

-  Chủ nhật ( 27/9) học chính trị tại nhà văn hóa Xã Quảng Thành.

Các tin khác