Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 17 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 19:56 24/09/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 6
( Tuần 39 năm 2019, từ 23/09/2019 đến 29/09/2019 )

          KẾ HOẠCH TUẦN 6

- Thực hiện chương trình tuần 6

- Cập nhật thông tin kịp thời, chính xác.

- Tiếp tục công tác  bồi dưỡng HSG.

- Dự giờ thầy Khánh, chiều thứ 4, tiết 7, lơp 7/1

( GV không có tiết tham gia dự)

- Thứ năm( 26/9)

+ Buổi sáng Học thời khóa biểu chiều thứ 6. ( học sinh khối 9 nghỉ)

+ 14h00 Hội nghị công Đoàn

- Tiếp tục duy trì TD giữa giờ.

- GVCN cập nhật vắng tháng 8.

Các tin khác