Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 19:56 24/09/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 6
( Tuần 39 năm 2019, từ 23/09/2019 đến 29/09/2019 )

          KẾ HOẠCH TUẦN 6

- Thực hiện chương trình tuần 6

- Cập nhật thông tin kịp thời, chính xác.

- Tiếp tục công tác  bồi dưỡng HSG.

- Dự giờ thầy Khánh, chiều thứ 4, tiết 7, lơp 7/1

( GV không có tiết tham gia dự)

- Thứ năm( 26/9)

+ Buổi sáng Học thời khóa biểu chiều thứ 6. ( học sinh khối 9 nghỉ)

+ 14h00 Hội nghị công Đoàn

- Tiếp tục duy trì TD giữa giờ.

- GVCN cập nhật vắng tháng 8.

Các tin khác