Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 19 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 20:10 25/09/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 39 năm 2018, từ 24/09/2018 đến 30/09/2018 )

                 KẾ HOẠCH TUẦN 6:

- Thực hiện chương trình tuần 6

- Cập nhật các thông tin kịp thời, chính xác.

- Tiếp tục thực hiện công tác BD HSG

- Tổng hợp KH sử dụng TBDH nộp CM.

- Thứ 5 (27/9)

+ 13h30: Đại hội Chi đoàn

+ 15hh00: Hội nghị Công đoàn.

- Dự giờ thầy Khánh: Chiều thứ 6 (28/9) - Tiết 7 - Lớp 8/3, gv trống tiết tham gia dự.

- Dự giờ thầy Toàn: Chiều thứ 7 (29/9) - Tiết 7 - Lớp 6/4, gv trống tiết tham gia dự.

Các tin khác