Học tập là một việc suốt đời ''

Ngày 02 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 20:42 03/10/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 39 năm 2016, từ 26/09/2016 đến 02/10/2016 )

KẾ HOẠCH TUẦN 6

 Tiếp tục ổn định nề nếp học tập.

 Thực hiện chương trình tuần 6

 Đăng ký đồ dùng dạy học lên web, tăng cường sử dụng phòng học bộ môn và đồ dùng dạy học.

 Lên lịch báo giảng kịp thời, đúng quy định.

 Đốc thúc, hướng dẫn học sinh thi IOE

Cô Phúc tham gia tập huấn  ngày thứ 4 14h00' tại phòng GD ĐT.

T.Vững dạy thay Cô phúc chiều thứ 4.

Thứ 5 đổi TKB thứ 7.

Các tin khác