Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 17 tháng 10 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 20:59 16/09/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 38 năm 2019, từ 16/09/2019 đến 22/09/2019 )

            KẾ HOẠCH TUẦN 5

- Thực hiện chương trình tuần 5.

- Cập nhật thông tin kịp thời, chính xác.

- Tiếp tục công tác  bồi dưỡng HSG.

- Thứ năm( 19/9) Học thời khóa biểu ngày thứ bảy.

- Thứ sáu ( 20/9)

+ Buổi sáng: học bình thường

+ Buổi chiều: 14h00: Ngoại khóa lịch sử địa phương khối 8, 9 ( khối 7 nghỉ học)

- Thứ bảy( 21/9)

+ Sáng: Học TKB thứ năm.

+ Chiều: 13h300 Hội nghị CB-CC-VC.

- Tiếp tục duy trì TD giữa giờ.

Các tin khác