Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 19 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 19:03 18/09/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 38 năm 2018, từ 17/09/2018 đến 23/09/2018 )

            KẾ HOẠCH TUẦN 5.

- Thực hiện chương trình tuần 5.

- Cập nhật các thông tin kịp thời dúng quy định.

- Thứ 5 (20/09/2018) Học TKB ngày thứ 7.

- Thứ 7 ( 22/09/2018)

+ Buổi sáng: Học TKB thứ 5.

+ Buổi chiều: 13h15 Hội nghị CBCC-VC.

- Nộp kế hoạch sử dụng TBDH.

- GVCN cập nhật vắng tháng 08.

- Triển khai TD giữa giờ( GV TD, thầy Phúng)

Các tin khác