Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù ''

Ngày 17 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 21:05 19/09/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 38 năm 2017, từ 18/09/2017 đến 24/09/2017 )

- Thực hiện chương trình tuần 5.

- Cập nhật các thông tin dúng quy định.

- Nộp kế hoạch TBDH.

- 14h00 thứ 3(19/9) Thầy Toàn, Thuần Họp liên tịch.

- 8h00 thứ 4( 20/9) Thầy Toàn, Thuần, Lâm họp chi bộ.

- THứ 5( 21/09) 13h30 Hội nghị CB,CCVC năm học 2017-2018.

- Giáo viên Anh Văn đốc thúc hs tham gia thi IOE.

- Tiếp tục BD HSG các khối.

- GVCN cập nhật vắng tháng 8 báo cáo cho văn thư.

Các tin khác