Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "

Ngày 13 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 20:02 11/09/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 37 năm 2020, từ 07/09/2020 đến 13/09/2020 )

             KẾ HOẠCH TUẦN 1

- Thực hiện chương trình tuần 1 HKI

- Ổn định nề nếp dạy và học.

- GVCN nắm số lượng HS chưa đến lớp để vận động kịp thời đảm bảo số lượng đầu năm.

- Thực hiện  PCCM, TKB HKI từ 07/9/2020.

- Hoàn thành điều chỉnh PPCT bộ môn theo CV 3280/BDG - ĐT nộp CM 08/9.

-  Cập nhật lịch báo giảng, sử dụng TBDH đúng quy định.

-  GV dạy BD xây dựng KH dạy bồi dưỡng theo chuyên đề, chủ đề; Lập danh sách HSG bộ môn; TKB dạy.

-  Xây dựng KH sử dụng TBDH bộ môn HKI.

-  Thứ 5 (10/9) - 13h30: Hội nghị tổ chuyên môn 

Các tin khác