Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Ngày 02 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 20:16 16/09/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 37 năm 2019, từ 09/09/2019 đến 15/09/2019 )

             KẾ HOẠCH TUẦN 4 

 - Thực hiện chương trình tuần 4

- Cập nhật các thông tin đúng quy định.

- Thứ 2(09/9) - Sáng tiết 4,5 : Họp hội đồng tháng

- Cập nhật thông tin đúng quy định, chính xác.

- Tiếp tục công tác BD HSG.

- Đăng ký tên tên đề tài đổi mới dạy học.

- Thứ 5 (12/9)- 13h30: Sinh hoạt tổ chuyên môn

+ Thao giảng: T. Toàn.

+ Kiểm tra hồ sơ giáo viên.

- Triển khai TD giữa giờ.

Các tin khác