Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 19:39 11/09/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 37 năm 2018, từ 10/09/2018 đến 16/09/2018 )

            KẾ HOẠCH TUẦN 4

- Thực hiện chương trình 4.

- Cập nhật các thông tin đúng quy định.

- Áp dụng TKB mới từ ngày 10/09/2018.

- Tiếp tục BD HSG các khối.

- Thứ 4 (12/09/2018) Thầy Khánh, T.Lâm tham gia tập huấn tại PGD.

- Dạy thay thầy Khánh đi tập huấn: thầy Phúng, sáng thứ 4.

- Thứ 5 ( 13/09/2018) 

+ Sáng: tiết 3,4 dạy bù TKB thứ 5.

+ Chiều: 13h30 Sinh hoạt tổ chuyên môn.

Kiểm tra HSSS giáo viên, triển khai đề tài STKHKT.

Các tin khác