Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 15 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 14:57 19/09/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 37 năm 2016, từ 12/09/2016 đến 18/09/2016 )

KẾ HOẠCH TUẦN 4

 Tiếp tục ổn định nề nếp học tập.

 Thực hiện chương trình tuần 4.

 Đăng ký đồ dùng dạy học lên web, tăng cường sử dụng phòng học bộ môn và đồ dùng dạy học.

 Lên lịch báo giảng kịp thời, đúng quy định.

 Đốc thúc, hướng dẫn học sinh thi IOE

 Tiếp tục  BD - HSG các bộ môn.

Nộp kế hoạch sử dụng đồ dùng dạy học cả năm.

Nộp kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên.

Sinh hoạt chuyên môn thứ 5 lúc 13 giờ 30'.

Tham gia hội nghị công chức, viên chức.

Các tin khác