Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 23 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 20:46 06/09/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 36 năm 2018, từ 03/09/2018 đến 09/09/2018 )

                 KẾ HOẠCH TUẦN 3.

- THực hiện chương trình tuần 3.

- Cập nhật các thông tin đúng quy định.

- Thứ 3 ( 04/09/2018) dạy bù TKB thứ 2.

+ Khai giảng thử.

- Triển khai BD HSG các khối.

- Thứ 4 (05/09/2018)

+ Sáng: 6h15 khai giảng năm học mới.

+ Chiều: Học bình thường.

- Thứ 5( 06/09/2018) 13h30 Họp hội đồng.

- Triển khai TD giữa giờ(gv TD, Phúng).

Các tin khác