Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 08 tháng 04 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 20:46 06/09/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 36 năm 2018, từ 03/09/2018 đến 09/09/2018 )

                 KẾ HOẠCH TUẦN 3.

- THực hiện chương trình tuần 3.

- Cập nhật các thông tin đúng quy định.

- Thứ 3 ( 04/09/2018) dạy bù TKB thứ 2.

+ Khai giảng thử.

- Triển khai BD HSG các khối.

- Thứ 4 (05/09/2018)

+ Sáng: 6h15 khai giảng năm học mới.

+ Chiều: Học bình thường.

- Thứ 5( 06/09/2018) 13h30 Họp hội đồng.

- Triển khai TD giữa giờ(gv TD, Phúng).

Các tin khác