Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 07:36 06/09/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 36 năm 2017, từ 04/09/2017 đến 10/09/2017 )

- Thực hiện chương trình tuần 3.

-  Cập nhật kịp thời các thông tin.

- Thứ ba (05/9) 6h30  Tổ chức Lễ hội Khai giảng năm học 2017 - 2018.

- Thứ năm (07/9) 9h00  Họp Hội đồng.

-  Bồi dưỡng HSG các bộ môn.

Các tin khác