Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 22 tháng 08 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 07:36 06/09/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 36 năm 2017, từ 04/09/2017 đến 10/09/2017 )

- Thực hiện chương trình tuần 3.

-  Cập nhật kịp thời các thông tin.

- Thứ ba (05/9) 6h30  Tổ chức Lễ hội Khai giảng năm học 2017 - 2018.

- Thứ năm (07/9) 9h00  Họp Hội đồng.

-  Bồi dưỡng HSG các bộ môn.

Các tin khác