Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 19 tháng 06 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 10:40 29/08/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 35 năm 2018, từ 27/08/2018 đến 02/09/2018 )

               KẾ HOẠCH TUẦN 2.

- Thực hiện chương trình tuần 2.

- Tiếp tục ổn định nề nếp dạy và học.

- Cập nhật các thông tin đúng quy định.

- Hoàn thành các loại hồ sơ, sổ sách.

- Nộp PPCT bộ môn ( môn AV qua cô Phúc)

- Sáng thứ 3( 27/08/2018)Thầy Phúng, Khánh, Thuần tham gia diễn đàn lắng nghe trẻ em nói.

- Dạy thay thầy khánh đi công tác: Thầy Lâm, sáng thứ 3, tiết 2,3

 - Dạy thay thầy Thuần đi công tác: thầy Toàn, sáng thứ ba, tiết 1,2,3,4.

- Thứ 5 (30/08/2018) Họp phụ huynh đầu năm theo xuất

+ Từ 7h30 - 8h45, khối 6,9.

+ Từ 9h00 - 10h10, khối 7,8.

- Chiều thứ 5 (30/08/2018) học bù TKB sáng thứ 5.

- Thứ 2 (03/09/2018) nghỉbù lễ.

- Thứ 3(04/09/2018) Học bù TKB thứ 2.

+ 15h10 tổng duyệt lễ khai giảng.

Các tin khác