Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 10:40 29/08/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 35 năm 2018, từ 27/08/2018 đến 02/09/2018 )

               KẾ HOẠCH TUẦN 2.

- Thực hiện chương trình tuần 2.

- Tiếp tục ổn định nề nếp dạy và học.

- Cập nhật các thông tin đúng quy định.

- Hoàn thành các loại hồ sơ, sổ sách.

- Nộp PPCT bộ môn ( môn AV qua cô Phúc)

- Sáng thứ 3( 27/08/2018)Thầy Phúng, Khánh, Thuần tham gia diễn đàn lắng nghe trẻ em nói.

- Dạy thay thầy khánh đi công tác: Thầy Lâm, sáng thứ 3, tiết 2,3

 - Dạy thay thầy Thuần đi công tác: thầy Toàn, sáng thứ ba, tiết 1,2,3,4.

- Thứ 5 (30/08/2018) Họp phụ huynh đầu năm theo xuất

+ Từ 7h30 - 8h45, khối 6,9.

+ Từ 9h00 - 10h10, khối 7,8.

- Chiều thứ 5 (30/08/2018) học bù TKB sáng thứ 5.

- Thứ 2 (03/09/2018) nghỉbù lễ.

- Thứ 3(04/09/2018) Học bù TKB thứ 2.

+ 15h10 tổng duyệt lễ khai giảng.

Các tin khác