Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 19 tháng 09 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 09:52 30/08/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 35 năm 2016, từ 29/08/2016 đến 04/09/2016 )

KẾ HOẠCH TUẦN 2 

 Tiếp tục ổn định nề nếp học tập.

 Thực hiện chương trình tuần 2.

 Đăng ký đồ dùng dạy học lên web, tăng cường sử dụng phòng học bộ môn.

 Lên lịch báo giảng kịp thời, đúng quy định.

 Thứ năm (01.9) - 13h30 - Sinh hoạt chuyên môn.

    - Xây dựng kế hoạch sử dụng ĐDDH.

    - Thiết kế bài giảng E-leaning.

 Triển khai BD - HSG các bộ môn.

 Chủ nhật (04.9) Hội nghị phụ huynh đầu năm học.

 Chuẩn bị CSVC, nội dung Lễ khai giảng năm học 2016 - 2017. (05.9)

Các tin khác