Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Ngày 17 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 09:52 30/08/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 35 năm 2016, từ 29/08/2016 đến 04/09/2016 )

KẾ HOẠCH TUẦN 2 

 Tiếp tục ổn định nề nếp học tập.

 Thực hiện chương trình tuần 2.

 Đăng ký đồ dùng dạy học lên web, tăng cường sử dụng phòng học bộ môn.

 Lên lịch báo giảng kịp thời, đúng quy định.

 Thứ năm (01.9) - 13h30 - Sinh hoạt chuyên môn.

    - Xây dựng kế hoạch sử dụng ĐDDH.

    - Thiết kế bài giảng E-leaning.

 Triển khai BD - HSG các bộ môn.

 Chủ nhật (04.9) Hội nghị phụ huynh đầu năm học.

 Chuẩn bị CSVC, nội dung Lễ khai giảng năm học 2016 - 2017. (05.9)

Các tin khác