Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 23 tháng 04 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 09:22 27/08/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 34 năm 2018, từ 20/08/2018 đến 26/08/2018 )

                     KẾ HOẠCH TUẦN 01:

- Thực hiện chương trình tuần 01.

- Ổn định nề nếp dạy và học.

- GVCN nắm số lượng HS chưa đến lớp báo cáo cho nhà trường.

- Hoàn thành các loại hồ sơ, sổ sách  theo qui định.

- Cập nhật lịch báo giảng, kế hoạch sử dụng TBDH kịp thời.

- Thứ 5 (23/08/2018) - 13h30  Sinh hoạt tổ chuyên môn

   + Xây dựng kế hoạch năm học cá nhân, lớp, tổ.

   + Xây dựng PPCT bộ môn cả năm 

   + Xây dựng KH sử dụng TBDH.

7. Lập danh sách HSG các bộ môn, đăng kí lịch dạy BD HSG.

Các tin khác