Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 02 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 09:22 27/08/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 34 năm 2018, từ 20/08/2018 đến 26/08/2018 )

                     KẾ HOẠCH TUẦN 01:

- Thực hiện chương trình tuần 01.

- Ổn định nề nếp dạy và học.

- GVCN nắm số lượng HS chưa đến lớp báo cáo cho nhà trường.

- Hoàn thành các loại hồ sơ, sổ sách  theo qui định.

- Cập nhật lịch báo giảng, kế hoạch sử dụng TBDH kịp thời.

- Thứ 5 (23/08/2018) - 13h30  Sinh hoạt tổ chuyên môn

   + Xây dựng kế hoạch năm học cá nhân, lớp, tổ.

   + Xây dựng PPCT bộ môn cả năm 

   + Xây dựng KH sử dụng TBDH.

7. Lập danh sách HSG các bộ môn, đăng kí lịch dạy BD HSG.

Các tin khác