Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 10:59 23/08/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 1
( Tuần 34 năm 2017, từ 21/08/2017 đến 27/08/2017 )

-  Thực hiện chương trình tuần 1.

- Ổn định nền nếp dạy và học.

- Cập nhật LBG kịp thời đúng quy định.

- Hoàn thành các loại hồ sơ sổ sách.

- Thứ 5 ( 24/08/2018) SHCM lúc 13h30.

+ Xây dựng kế hoạch cá nhân, tổ.

+ Xây dựng chương trình dạy học.

- Giáo viên BDHSG đăng kí lịch dạy.

Các tin khác