Ngủ dậy muộn thi phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời "

Ngày 28 tháng 02 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 19:23 19/01/2021  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 3 năm 2021, từ 18/01/2021 đến 24/01/2021 )

KẾ HOẠCH TUẦN 20.

 - Thực hiện chương trình tuần 1 HKII.

-  Ccập nhật lịch báo giảng , TBDH đúng quy định.

- Tăng cường công tác BD HSG, HBTA.

- Động viên hs tham gia thi HSG huyện, tỉnh.

- Hoàn thành đánh giá chuẩn giáo viên.

- Cô Phúc đưa HS tham gia thi HSG.

- Thầy Thuần, T. Lâm tham gia coi thi HSG huyện ( 22/01/2021)

Thứ 5 (21/01/2021) Họp phụ huynh học sinh theo xuất học.

+ 13h30 Khối 6-9.

+ 15h00: Khối 7-8.

- Thầy Toàn , T. Thuần tiếp tục tuyển chọn, tập luyện Hs tham gia các nội dung HKPĐ huyện.

Các tin khác