Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 17 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 19:41 15/01/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 3 năm 2019, từ 14/01/2019 đến 20/01/2019 )

                   KẾ HOẠCH TUẦN 22

- Thực hiện chương trình tuần 2 HKII.

- Cập nhật thông tin đúng quy định.

- Tham gia thi HBTA cấp huyện.

- Tăng cường công tác BD HSG chuẩn bị thi cấp huyện.

- Ngày 14,15,16/1 cô Phúc tham gia làm BGK tại PGD.

- Dạy thay cô Phúc ngày thứ 3: Cô Hiền.

- Thứ 5 (17/01)

+ 9h15 - Sơ kết hội đồng.

+ 13h30 - Hội nghị PHHS K6,9

+ 15h15 - Hội nghị PHHS K7,8

- Tuyển chọn và tập luyện đội bóng đá ( Thầy Toàn, Thuần)

Các tin khác