Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 25 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 10:30 23/01/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 3 năm 2018, từ 15/01/2018 đến 21/01/2018 )

                        KẾ HOẠCH TUẦN 22:

- Thực hiện chương trình tuần 20.

- Cập nhật thông tin kịp thời, đúng quy định.

- Tăng cường  BD HSG  chuẩn bị thi cấp huyện ngày 25/01.

- Triển khai BD HSG K7.

- Thứ 5 (18/01)

 + 13h30 - Sơ kết tổ chuyên môn

- Chủ nhật ( 21/01) - Hội nghị PHHS giữa năm học

  + 7h30 - Khối 6 ,9.

  + 9h00 - Khối 7, 8

- Tiếp tục tự học các nội dung BDTX theo kế hoạch.

- Khảo sát và tuyển chọn các nội dung tham gia HKPĐ HUyện ( Thầy Toàn, Thuần, Phúng)

Các tin khác