Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 19 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 05:56 18/01/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 3 năm 2017, từ 16/01/2017 đến 22/01/2017 )

 

                  KẾ HOẠCH TUẦN 22.

- Thực hiện chương trình tuần 2 HKII.

- Cập nhật LBG - TBDH đúng qui định.

- Thứ 5( 19/01/2017) 13h30

+ Sinh hoạt chuyên môn

+ Thao giảng: Thầy Lâm.

- GV Tiếng Anh Đốc thúc hs hoàn thành các vòng tự luyện IOE chuẩn bị thi cấp Tỉnh.

- Tuyển chọn và tập luyện hs tham gia hội vật Làng Thủ Lễ. ( Thầy Toàn, Thuần)

 

 

 

 

 

Các tin khác