Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 02 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 05:56 18/01/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 3 năm 2017, từ 16/01/2017 đến 22/01/2017 )

 

                  KẾ HOẠCH TUẦN 22.

- Thực hiện chương trình tuần 2 HKII.

- Cập nhật LBG - TBDH đúng qui định.

- Thứ 5( 19/01/2017) 13h30

+ Sinh hoạt chuyên môn

+ Thao giảng: Thầy Lâm.

- GV Tiếng Anh Đốc thúc hs hoàn thành các vòng tự luyện IOE chuẩn bị thi cấp Tỉnh.

- Tuyển chọn và tập luyện hs tham gia hội vật Làng Thủ Lễ. ( Thầy Toàn, Thuần)

 

 

 

 

 

Các tin khác