Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 13 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 16:24 06/07/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 28 năm 2020, từ 06/07/2020 đến 12/07/2020 )

      KẾ HOẠCH TUẦN 47

- Thứ 2(06/7): Dạy và học theo TKB

- Thứ 3(07/7):  Kiểm tra chéo hồ sơ:

+ Sáng: Khối  7,8 ( GVCN K7,8, T. Toàn)

+ Chiều: khối 6 (GVCN K6)

+ Tổng kết lớp theo xuất học

- Thứ 4: (08/7)

+ Tổng vệ sinh trường lớp ( 7h15 Sáng khối 8,9; 13h15 Chiều khối 6,7 - GVCN)

+ 8h00: Họp HĐKĐ chất lượng ( T. Toàn)

- Thứ 5 (09/7)

+ 7h30 – Họp Hội đồng cuối năm 

+ Trang hoàng tổng kết: Thầy Thuần, Thầy Lâm. thầy Khánh. thầy Phúng.

- Thứ 6(10/7)

+ 6h30:Tổng kết phát thưởng – Tổng kết Hội đồng cuối năm

Các tin khác