Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 21 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 11:29 01/07/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 27 năm 2020, từ 29/06/2020 đến 05/07/2020 )

             KẾ HOẠCH TUẦN 46

- Tiếp tục coi thi và chấm kiểm tra học kỳ 2 theo phân công,

- GVBM báo cáo chất lượng điểm thi đúng thời gian quy định.

- Thứ năm (02/7): thầy Lâm, thầy Khánh coi kiểm tra cấp Tiểu học (cả ngày).

- GV tập trung vào điểm, học bạ, sổ điểm.

- GV trả sách, TBDH, Vệ sinh phòng bộ môn Tiếng Anh 

- Thứ sáu (03/07/2020)

+ GV tập trung vào điểm, học bạ, sổ điểm.

+ 13h30: Tổng kết tổ chuyên môn.

- Thứ bảy (04/07/2020):

+ 7h30 Họp xét thi đua cuối năm: thầy Toàn

+ Buổi chiều GV vào học bạ khối 6;7;8

Các tin khác