Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 26 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 14:21 15/06/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 25 năm 2020, từ 15/06/2020 đến 21/06/2020 )

                   KẾ HOẠCH TUẦN 44

- Thực hiện chương trình tuần 12 HKII

- Cập nhật lịch báo  giảng, TBDH đúng qui định.

- Rà soát các cột điểm, chế độ cho điểm và cập nhật điểm vào sổ chính, cổng TTĐT.

- Tiếp tục công tác BD HSG khối 7,8.

- Các môn TD, ÂN, MT tổ chức thi HKII từ ngày 15/6 đến 20/6 trong TKB.

- Thứ 3( 16/6) nộp HSSS cho CM kiểm tra.

- Thứ 5(18/6)

+ 13h30 Sinh hoạt chuyên môn

+ 14h00 SHT: thao giảng đinhỵ kì: Thầy Sơn.

- Chủ nhật (21/6) học sinh lớp 8 tham gia thi nghề phổ thông.

Các tin khác