Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 21 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 20:10 09/06/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 24 năm 2020, từ 08/06/2020 đến 14/06/2020 )

           KẾ HOẠCH TUẦN 43

- Thực hiện chương trình tuần 11 HKII

- Cập nhật lịch báo  giảng, TBDH đúng qui định.

- Rà soát các cột điểm và cập nhật điểm vào sổ chính, cổng TTĐT.

- Tiếp tục công tác BD HSG khối 7,8.

- Thứ 5(11/6) 13h00 Sinh hoạt tổ.

+ thao giảng đinhỵ kì: Thầy Khánh

- Thứ 6( 12/6) nộp HSSS cho CM kiểm tra.

- GVBM  triể khai đề cương và tăng cường ôn tập cho học sinh.

- GV rà soát các chỉ tiêu năm học 

Các tin khác