Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 13 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 08:18 26/05/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 22 năm 2020, từ 25/05/2020 đến 31/05/2020 )

           KẾ HOẠCH TUẦN 41

- Thực hiện chương trình tuần 09 HKII

-  Cập nhật lịch báo  giảng, TBDH, điểm đúng quy định.

- Tiếp tục công tác BD HSG khối 7,8.

- KTTD: Cô Phúc, cô Hiền. gv dự T. Sơn, T. Toàn

+ Dự giờ cô Phúc, chiều thứ 3( 26/5), tiết 9, lớp 8/3.

+ Dự giờ cô Hiền, chiều thứ 6( 29/5), tiết 7, lớp 8/2.

- Thứ 5(28/5) 13h30: Sinh hoạt tổ chuyên môn 

+ Đánh giá các nội dung BDTX

+ Tổ chức  chuyên đề tổ

- GVBM xây dựng đề cương ôn tập hk2.

- Triển khai cuộc thi: Đại xứ đọc

Các tin khác