Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 19 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 20:03 13/05/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 39
( Tuần 20 năm 2020, từ 11/05/2020 đến 17/05/2020 )

        KẾ HOẠCH TUẦN 39

- Thực hiện chương trình tuần 07 HKII.

- Cập nhật LBG, TBDH, Sổ đầu bài đúng quy định.

- Tiếp tục công tác BD HSG khối 7,8.

- Thứ 4 ( 13/5) Dự giờ cô Hiền, tiết 8, lớp 8/2 ( GV không có tiết tham gia dự)

- Thứ 5 ( 14/5)- 13h30: Sinh hoạt tổ chuyên môn

+ Thao giảng định kì: Thầy Thuần

+ Kiểm tra toàn bộ hồ sơ giáo viên.

- Thứ 6 (15/5): T. Toàn tham gia họp hội đồng kiểm định chất lượng trường.

- Dạy thay T. Toàn,  sáng thứ 6( Tiết 1,2,3,4) - T. Thuần

- Tiếp tục KH tự học BDTX nội dung 3.

Các tin khác