Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 07 tháng 04 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 09:08 15/05/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 20 năm 2019, từ 13/05/2019 đến 19/05/2019 )

                 KẾ HOẠCH TUẦN  39

- Dạy và học theo TKB thứ 3,6,7. Hoàn thành chương trình năm học.

-  Cập nhật và hoàn thành điềm HKII ( Sáng thứ 4)

-  Rà soát các loại hồ sơ cá nhân; Cập nhật, bổ sung đầy đủ.

- Thứ 4 (15/5) 

+ GV tập trung vào điểm, học bạ.

+ 13h30: Khảo sát chọn HSG khối 8 (T. Khánh coi khảo sát)

- Thứ 5 ( 16/5)

+ 8h00: Kiểm tra chéo hồ sơ K6,7,8(GVCN)

+ 13h30: Tổng kết tổ chuyên môn

- Thứ 6 (17/5)

+ 14h00: Họp hội đồng thi đua

+ GVBM tổng hợp kết quả nộp cho chuyên môn.

Các tin khác