Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 21 tháng 01 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 11:03 14/05/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 20 năm 2018, từ 14/05/2018 đến 20/05/2018 )

                KẾ HOẠCH TUẦN 39

- Dạy học theo TKB.

- Giáo viên báo cáo hai mặt chất lượng cho chuyên môn.

- 13h30 thứ 4( 16/05/2018) Tổng kết tổ.

- Thứ 5 (17/05/2018)

+ Sáng: Thi chọn HSG khối 8 môn Tiếng Anh.

+ Chiều 13h30 tổ chức ngoại khóa.

- 14h00 thứ 7(19/05/2018) Họp hội đồng thi đua trường.

Các tin khác