Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 02 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 11:55 16/05/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 20 năm 2017, từ 15/05/2017 đến 21/05/2017 )

 

             KẾ HOẠCH TUẦN 39

- Hoàn thành chương trình năm học.

- Cập nhật điểm đầy đủ đúng quy định.

- Thứ 4(17/05) 7h30 Sinh hoạt chuyên môn.

- Thứ 5 (18/05) 13h30 Tổng kết tổ.

- Nộp các mẫu báo cáo tổng kết.

Các tin khác