Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 19 tháng 08 năm 2017

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 11:55 16/05/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 20 năm 2017, từ 15/05/2017 đến 21/05/2017 )

 

             KẾ HOẠCH TUẦN 39

- Hoàn thành chương trình năm học.

- Cập nhật điểm đầy đủ đúng quy định.

- Thứ 4(17/05) 7h30 Sinh hoạt chuyên môn.

- Thứ 5 (18/05) 13h30 Tổng kết tổ.

- Nộp các mẫu báo cáo tổng kết.

Các tin khác