Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''

Ngày 28 tháng 02 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 12:08 13/01/2021  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 2 năm 2021, từ 11/01/2021 đến 17/01/2021 )

                KẾ HOẠCH TUẦN 19.

 - Thực hiện chương trình tuần 16.

-  GV chur ddoongj rà soát việc thực hiện chương trình,  cập nhật lịch báo giảng và sổ đầu bài đúng quy định.

- Thứ 3 ( 12/1) cô Phúc tham gia tập huấn tại NTP Huế.

- Tăng cường công tác BD HSG, HBTA.

Thứ 5 (14/01/2021)

+ 7h30 Đảng viên tham gia tổng kết đảng bộ

+ 13h30: Tập huấn CSDL- TEMIC GV mang theo Laptop

+  14h30 Sơ kết tổ.

- Chủ nhật ( 17/1)Thầy Toàn, T. Thuần đưa hs tham gia tập huấn Vật tại Nhà văn Hóa huyện Quảng Điền.

 
Các tin khác