Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Anh văn - Thể dục - Âm nhạc - Mỹ thuật

Cập nhật lúc : 22:09 07/01/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 2 năm 2020, từ 06/01/2020 đến 12/01/2020 )

>- Coi thi và chấm thi theo phân công chuyên. > >- Báo cáo điểm KTHKI cho CM: AV6, AV 8: Cô Hiền. AV7, AV9củ: Thầy Sơn. AV9 mới: Cô Phúc. > >- Thứ 4( 08/01/2020) > >+ 7h00 Thi lại Toán 6 theo kế hoạch PGD. > >+ 7h30 khaỏ sát HSG khối 8,9. > >+ 9h30 Họp hội đồng > >- Ngày 8-9/1/2020 giáo viên tập trung vào điểm. > >- Tham gia thi HBTA > >- Tiếp tục tổ chức giải bóng đá cho hs khối 8,9 theo kế hoạch. > >- Ngày (10/01/2020) Học chương trình HKII. >
Các tin khác